| Main menu | Picture menu | Lecture menu | Dokuments menu | Personal menu |

Palæomagnetisk analyse af sedimenter fra Litauen.

Indsamlingsstedet hedder Rokai og ligger ved Yeisia floden i Letland. Der er indsamlet to profiler, Profil 1 (Rokai Syd, højre side) og Profil 2 (Rokai Nord, venstre bred). Profilerne er taget i skrænten af et flodleje, et på hver sin side af floden. I begge tilfælde er indsamlingen startet fra bunden, og sluttet i toppen af skrænten.

I forbindelse med indsamlingen er der blevet lagt vægt på de synlige stratigrafiske enheder, således at der er tager flere prøver i hver stratigrafisk enhed.

Området ved Rokai

Litauen består hovedsageligt af et morænelandskab, som ikke er væsentligt anderledes end det der findes i Danmark. Landet er fladt med en gennemsnitshøjde på under 50 meter. Der findes mange bakker i forbindelse med randmoræne landskaber, men ingen steder er højden over 300 meter. Bakkeøer omgivet af smeltevandsletter er også almindelige i området.

I Rokai profilerne ses der tydelige spor efter iskiler, som er dannet under den sidste istid.

Det kvartære lag varierer i tykkelse fra 0 til 300 meter. Tykkest i den syd- østlige del af Litauen.

Rokai menes at være dannet i en interstadial periode for mindre end 52.000 år siden. Der er lavet flere dateringer v.h.a. pollen i området. Dateringerne når frem til en alder mellem 40 og 25.000 år bp. (Gaigalas Algirdas, Serebryanny Leonid og Valueva Maisa).

På trods af den dårlige afmagnetisering er det lykkes at måle en inklinations variation der kan sammenlignes med andre målinger i den samme tidsperiode. Målingerne er usikre og konklusionerne derfor også, men jeg mener at data indsamlet fra Rokai profilerne er endnu et indicium om et lille reversal for under 40.000 år siden. De meget springende målinger tyder på et til tider meget svagt felt i perioden.