Paleomagnetisk datering af teglsten.

 

Fra en arkæologisk udgravning på Langeland (Emmerbøllegaard, Bøstrup Sogn), modtog vi 4 teglsten, stammende fra en ovn, som antageligt er brevet brugt til at brænde teglsten i.

Flere af stenene var i dårlig forfatning (smuldrede). Alle stenene var inhomogene materialemæssigt.

 

Opgaven var, ved hjælp af paleomagnetiske metoder, at bestemme en alder for, hvornår ovnen sidst her været anvendt.

Da stenene her udgjort bunden i en teglovn, er de ved hver teglbrænding blevet udsat for en temperatur over Curie-temperaturen for Magnetit. Når stenene igen afkøles, antager det magnetiske materiale en magnetiseringsretning parallel med det aktuelle magnetfelt.

Kender man sekularvariationen for den tidsperiode og det område som materialet befinder sig i, kan en datering foretages.

Det tidspunkt der findes vil således være den sidste gang teglstenene her været opvarmet til over Curier- temperaturen, og dermed sidste gang teglovnen her været i brug.