Udvikling af programmet PAL-FILE

Det første skridt til udviklingen af programmet blev en implementering af de forskellige plots Stereo plot, Zijdervelt og afmagnetiseringskurver. Plottene blev lavet således, at 15 prøver kunne vises samtidig på skærmen..

Programmet er skrevet i Visual Basic 3 og 4 med nogle enkelt pascal 7 rutiner indbygget som selvstændige programmer. Hele brugerfladen opbygget med knapper og "tryk / slip". Således skifter man mellem Zijdervelt og Stereoplot ved tryk på en knap. Trykkes der på selve plottet bliver den valgte graf forstørret til hele skærmen.

Oversigts grafikken er bygget på "bitmaps", men der er overså er mulighed for at lave plots i vektor format (Windows WMF format). I hoved menu skal der blot vælges "fast presentation", hvilket giver mulighed for at plotte den enkelte prøve. Graferne i dette menu punkt kan eksporteres til en WMF fil, eller direkte til "clipboardet". Der er mange indstillings muligheder i disse plot. Menu punktet er tænkt som en hurtig præsentation af prøve data.

Importen af data til programmet er hovedsagelig baseret på de filer der kommer fra SQUID'en (*.SMD filer), men der er også lavet et menupunkt der gør det muligt at importere fra andre formater så længe de findes som ASCII data.

Efter importen laves der en ASCII tekst fil, hvor alle filerne er sat sammen bortset fra deres "header", denne fil er velegnet til brug i graf programmer f.eks. Grapher. Efter at denne fil er lavet skannes filen igennem, programmet konverterer teksten til tal jf. de opgivne søjler.

Efter konverteringen gemmes data i en MS Access database fil (PAL-FIL.MDB) dette er en normal database som direkte kan læses i Access og dermed sorteres i programmet f.eks. kan der sorteres efter et bestemt afmagnetiserings interval, som der ses mange eksempler på i denne tekst. Hvis man vælger at gemme sine data, er det denne database fil der bliver gemt, men under et andet navn.

Programmet tilbyder en subjektiv udvælgelse af den palæomagnetiske retning i prøverne. Metoden er baseret på Zijdervelt diagammerne, hvor afmagnetiseringen under ideelle forhold vil beskrive en eller flere rette linier og til sidst ende i nul. I programmet bliver data punkterne for den valgte prøve plottet. Herefter er det muligt manuelt at sætte linien (eller linierne).

Pal-fil programmet tilbyder flere forskellige statistiske beregninger af data (bl.a. fischer statistik). Desuden er det muligt at lave diverse "log" kurver i programmet.

Programmet kører bedst under Windows 95, idet der er mange 32 bits koder, men det kan også køre under Windows 3.11. Der kan være problemer med skærm opsætningen idet programmet er skrevet til en skærm opløsning på 1024 x 768 punkter, vælges en mindre, er der dele af menuerne der ikke kan ses.

For at spare tid i program udviklingen har jeg gjort stor brug af eksisterende DLL filer. En ulempe er dog, at programmet bliver stort når alle disse visual basic biblioteks filer skal med (programmet fylde 5 disketter pakket med alle filer). Jeg har derfor valgt ikke at sende programmet med specialet, men programmet er installeret sammen med SQUID magnetometret og kan benyttes på denne computer. Ved stor interesse kan programmet selvfølgelig udleveres.