Forord

Jeg vil gerne takke de personer, der har læst specialet igennem og er kommet med kommentarer og rettelser.

Eva-Lotte Coulthard og Peter Danielsen har begge gjort et stort stykke arbejde med lokalisering af stavefejl og formuleringsfejl. Peter Riisager har kommet med kommentarer og forslag til det faglige. Niels Breiner og afdelingens elektronik personale har hjulpet med løsningen af de tekniske problemer.

Specialet skulle oprindeligt omhandle udviklingen af et magnetisk "loggin tool", baseret på de fluxgate-magnetometre, der blev udviklet til Ørsted-satellitten, men efter et møde med folkene bag projektet, måtte det udskydes til efter opsendelsen.

Geofysisk afdeling var på dette tidspunkt ved at købe et nyt magnetometer. Det drejede sig om en prototype baseret på SQUID systemet. Instrumentet skulle testes og opstilles, så det kunne bruges i det daglige arbejde.

Da jeg altid har været interesseret i ny teknik, var det ikke svært at starte med denne opgave.

Magnetometret skal hovedsageligt bruges til måling på intensitets-mæssigt meget svage prøver. Det var derfor nærliggende at måle en sedimentserie igennem.

Niels Abrahamsen havde samlet 2 profiler ind i Litauen, bestående af sandprøver. Det blev disse to serier, der blev det nye magnetometers første opgave.

Da prøverne muligvis indeholdt oplysninger omkring en forkastet reversal, og ville give oplysninger omkring sækular-variationen igennem de sidste 50.000 år, var prøverne i sig selv meget spændende.

Indholdsfortegnelse

1. SQUID-magnetometret. 4
1.1 Indledning 4
1.2 Det indkøbteSQUID magnetometer. 6
1.3 Enheder i SQUID'en 9
1.4 Tekniske problemer i opstarten. 13
1.5 Kalibrering med andre magnetometre. 17
1.6 Støjmålinger med SQUID'en. 20
1.7 Måling med SQUID magnetometret 31
1.8 Kalibrering af SQUID'en. 36
1.9 Fejlkilder 39
1.9.1 Viskøsmagnetisering i kalibreringsprøverne. 39
1.9.2 Magnetiseringaf prøveholder. 43
1.9.3 Integrationstidens indflydelse. 44
1.9.4 Prøve form. 45
1.10 Beregninger i programmet 46
1.11 Forbedringer af SQUID'en 49
1.12 Konklusion (SQUID) 51
2. Rokai data. 52
2.1 Indledning 52
2.2 Geologien på Baltikum 53
2.3 Området ved Rokai 57
2.4 Magnetiske komposanter i sedimenter 59
2.5 Indsamlingen 62
2.6 Måleforløb 66
2.7 Afmagnetiserings-resultater. 70
2.8 Viskøs magnetisering i prøverne 73
2.9 Regnearks beregninger 75
2.10 Data behandling 78
2.10.1 Profil-1. 78
2.10.2 Profil-2. 84
2.10.3 Sammenligning af profil-1 og profil-2. 87
2.11 Tolkning af profilerne ved Rokai 91
2.12 Sammenligning med andre lokaliteter. 93
2.13 Brug af computer programmer. 95
2.14 Konklusion (Rokai data) 99
3. SQUID Manual 100
3.1 Generelle betingelser 100
3.2 Opstart fra adskillelse. 101
3.3 Normal nedkøling 105
3.4 Efterfyldning af Kvælstof 106
3.5 Første kalibrering efter nedkøling. 106
3.6 Normal Kalibrering 107
3.7 Måling. 109
3.8 Prøve positioner. 111
3.9 Opvarmning. 113
3.10 Justeringer. 114
3.11 Advarsler 115
3.12 Data specifikationer. 115
4. Afslutning 116
5. Appendiks 117
5.1 Ordliste 117
5.2 Formel Liste 121
5.3 Figur Liste 121
5.4 Tabel Liste 123
5.5 Bilags Liste 124