Bestemmelse af absolut koncentration.

Ved hjælp af røntgenfluorescens er det muligt at bestemme den absolutte koncentration af et grundstof, i dette tilfælde bruges Natrium som eksempel.

Der blev fremstillet en kalibreringskurve for Na2O baseret på syntetiske blandinger for koncentrationsintervallet 0-5% Na2O.

Derefter blev det undersøgt hvilken effekt Calcium har på denne bestemmelse (p.g.a. ligheden mellem de to grundstoffer i denne form for analyse).

Eksistensen af de forskellige energiniveauer for elektronerne er grundlæggende for forståelsen af røntgenstråling. Ved røntgenfluorescens analyse udsendes en røntgenstråling mod en given prøve.

De grundstoffer, der har en absorptionskant lavere end energien af den indkommende stråle vil blive anslået. Atomerne, vil stræbe mod et nyt lav energi stadie, ved at elektroner fra de ydre skaller vil udfylde de manglende huller. Dette sker under udsendelse af røntgenstråling, med en karakteristisk bølgelængde.

Ved at benytte en analysator krystal kan man udvælge en bestemt bølgelængde, svarende til de grundstoffer man er interesseret i. Intensiteten af den udsendte stråling er mere eller mindre proportional med koncentrationen.

Med en kendt standard er det muligt at opnå en absolut koncentration.